Apotheek Beaujean Centrum

Aanbod

Homeopathie

Terug
Homeopathie (Oud Grieks: ὅμοιος, homoios, gelijksoortig en πάθος, pathos, lijden of ziekte) is een alternatieve/complementaire geneeswijze gebaseerd op de in 1796 geformuleerde ideeën van de Duitse arts Samuel Hahnemann. Het belangrijkste daarvan is het gelijksoortigheidsbeginsel, dat inhoudt dat een homeopathisch geneesmiddel volgens Hahnemann geschikt is voor de behandeling van een ziekte als het middel bij een gezond persoon dezelfde ziekteverschijnselen opwekt als die waaraan de zieke lijdt.

Homeopathie blijft niet beperkt tot één soort, er zijn er meerdere:
Klassieke homeopathie: Bij deze vorm kijkt men niet alleen naar de specifieke klacht, maar naar de mens in zijn geheel. Hoe zit de patiënt lichamelijk en geestelijk in elkaar? Het homeopathische geneesmiddel moet bij de gehele mens passen.
Klinische homeopathie: Hier wordt puur gekeken naar de specifieke klacht. Deze vorm van homeopathie wordt vooral toegepast bij acute klachten en zelfmedicatie.
Complexe homeopathie: Net als klinische homeopathie wordt ook hier alleen naar de klacht gekeken. Belangrijk verschil is dat er zogeheten combinatiemiddelen voorgeschreven worden. Hierin zitten meerdere werkzame stoffen bij elkaar.

Heb je vragen of nood aan advies?

Wij ontvangen u graag in onze apotheek.
Apotheek Beaujean Centum
Ninoofsesteenweg 30
1500 Halle